Manteniment

Jardins particulars, comunitats, terrasses i empreses

IMG_9805Realització de tasques necessàries per poder gaudir del teu jardí i tenir-lo sempre apunt.

Sega de gespa, escarificar, airejar i ressembra, retall d’arbusts, poda d’arbrat, tractaments fitosanitaris, reposició de plantes de temporada, control de reg i altres serveis necessàris per la correcte evolució del teu jardí.

Ens ocupem i ens preocupem de la salut del vostre jardí.

Manteniments de piscines i tasques necessàries per la correcte higiene de l’aigua.