Instalació

Regs, gespes, il·luminació, tanques, paviments i molt més

1Instal·lació de regs en funció de les necessitats hídriques de cada planta o arbre per optimitzar al màxim el consum d’aigua. Estudiem el millor sistema per cada cas: goters, asperssors, difusors, sistemes de recuperació d’aigües pluvials o de recuperació d’aigua del subsol.

Estudi de la viabilitat de la gespa natural i assessorament de les millors espècies gespitoses segons l’ubicació i necessitats de consum. Col·locació de tepes o sembra per llavor.

L’estalvi d’aigua, la dificultat en la instal·lació de sistemes de reg, l’ocupació continuada d’espais, la falta de temps o llum pot dificultar o imposibilitar la implantació de gespa natural. Es per això que disposem d’una àmplia gama de textures i coloracions de gespa artifical que us permetran gaudir d’un espai verd.

Addicionalment posem a la vostre disposició un ventall de diferents possibilitats de paviments (graves, pedres, bolos, escorça de pis, etc.), tanques (fusta, metal·liques, plàstic, etc.) o mobiliari de jardí en funció de les vostres necessitats i gustos.